This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

ติดต่อเรา
ข้อเสนอของเรา

ผู้ค้าปลีกมักต้องการทราบว่าลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ใดมากที่สุด และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายใดดึงดูดลูกค้ามายังร้าน

ด้วยเทคโนโลยีแผนที่คลื่นความร้อน ร้านค้าปลีกจะมองเห็นแผนที่เป็นรหัสสีของจำนวนเวลาที่ผู้ซื้อใช้ในพื้นที่เฉพาะของร้าน ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งจุดที่ได้รับความสนใจสูงและจุดบอด รวมถึงจำนวนคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างแท้จริงเทียบกับผู้ที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อพวกเขาเดินผ่าน 

ด้วยการวางเลเยอร์ข้อมูลนี้เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ค้าปลีกสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการวางสินค้าในร้านค้า และวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบผังร้านค้าโดยรวม

แอปพลิเคชัน

กล้อง Fisheye ของ Hikvision จะจับภาพแบบพาโนรามาความละเอียดสูงในพื้นที่กว้าง ในขณะที่ฟังก์ชันแผนที่คลื่นความร้อนจะให้แผนที่ที่เป็นรหัสสี สีของแผนที่นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ชาญฉลาดสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ 

ด้วยฮาร์ดแวร์ของ Hikvision จึงใช้กล้องน้อยกว่าโซลูชันแผนที่คลื่นความร้อนจากผู้ผลิตรายอื่นๆ การติดตั้งก็ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้นี่เป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับสถานที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าอิสระ 

การปรับการแสดงสินค้าให้เหมาะสม

การปรับการแสดงสินค้าให้เหมาะสม

เจ้าของร้านสามารถใช้เทคโนโลยีแผนที่คลื่นความร้อนเพื่อให้เข้าใจประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในร้าน และจุดที่ได้รับความสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อและเพิ่มรายได้

การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ด้วยการวิเคราะห์แผนที่คลื่นความร้อนจากการเคลื่อนตัวของลูกค้า ทำให้สามารถมองเห็นความนิยมของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการวัดว่าสินค้าหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายดึงดูดลูกค้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้สำเร็จหรือไม่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ:
RELATED ARTICLES