เหล่านั้นอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับเฟิร์มแวร์สำหรับภูมิภาคอเมริกาเหนือ และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ใน “ตลาดสีเทา” หากกล้องวงจรปิดคุณ มีการระบุ “CH” ไว้ในหมายเลขรุ่น เป็นไปได้อย่างมากว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์จาก “ตลาดสีเทา” การอัพเดทเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์นี้ อาจก่อให้เกิดความสับสนยุ่งยากหลายประการต่อกล้องวงจรปิดเหล่านั้น รวมถึงอาจทำให้กล้องวงจรปิดได้รับความเสียหาย การคืนค่าระบบผลิตภัณฑ์จาก “ตลาดสีเทา” ให้กลับไปเป็นสภาวะเดิม ต้องผ่านกระบวนการทางโรงงาน และต้องเชื่อมโยงกับโรงงานในประเทศจีน ในกรณีดังกล่าวนี้ การรับประกันจาก Hikvision จะถือเป็นโมฆะ คุณต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก "ตลาดสีเทา" นี้ ทั้งในด้านการบริการ การสนับสนุนหลังการขาย และการรับประกันผลิตภัณฑ์ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานะอย่างเป็นทางการในผู้จัดจำหน่าย Hikvision ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Hikvision USA ที่ csr.usa@hikvision.com
 • Milestone & Hikvision Plugins(People Counting & ANPR & Facial & Metadata & Body Camera) V1.0.4.4
  • Milestone & Hikvision Plugins(People Counting & ANPR & Facial & Metadata & Body Camera) V1.0.4.4
  • 86.7M
  • Milestone & Hikvision Plugin(People Counting & Face Recognition &  Metadata & ANPR & Body camera) 1.0.4.4 is released.

 • Player SDK (for Windows 32-bit)
  • Player SDK (for Windows 32-bit)
  • 4.61MB
  • Version: V7.3.7.30

   Support Email: sdk@hikvision.com

   Key updates

   1. Supports opening file with the saving path that contains UTF-8 encoded characters (non-Chinese) (related API: PlayM4_OpenFile.
   2. Supports hardware decoding multiple stream tracks of PanoVu camera (model: DS-2CD6A64F, pixels: 2400w).
   3. Supports playing and locating the MP4 format (3GP) file stream with preposed index.
   4. Extended the enumeration of fisheye dewarping modes (related API: PlayM4_FEC_GetPort): added five fisheye dewarping modes, i.e., FEC_CORRECT_CYLINDER (cylindrical-surface-sharped view), FEC_CORRECT_CYLINDER_SPLIT (dissected-cylindrical-surface-sharped view), FEC_CORRECT_PLANET (asteroids-shaped view), FEC_CORRECT_ARCSPHERE_HORIZONTAL (horizontal-curved-surface-shaped view), and FEC_CORRECT_ARCSPHERE_VERTICAL (Vertical-curved-surface-shaped view). 
   5.To support the fisheye dewarping function and 360 degree panoramic dewarping function, if the dewarping image cannot be displayed during playing, you should download the DirectX plug-in in the website of?https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?stat=1&id=8109?and install it.

    

 • Player SDK (for Windows 64-bit)
  • Player SDK (for Windows 64-bit)
  • 5.68MB
  • Version: V7.3.7.30

   Support Email: sdk@hikvision.com

   Key updates

   1. Supports opening file with the saving path that contains UTF-8 encoded characters (non-Chinese) (related API: PlayM4_OpenFile.
   2. Supports hardware decoding multiple stream tracks of PanoVu camera (model: DS-2CD6A64F, pixels: 2400w).
   3. Supports playing and locating the MP4 format (3GP) file stream with preposed index.
   4. Extended the enumeration of fisheye dewarping modes (related API: PlayM4_FEC_GetPort): added five fisheye dewarping modes, i.e., FEC_CORRECT_CYLINDER (cylindrical-surface-sharped view), FEC_CORRECT_CYLINDER_SPLIT (dissected-cylindrical-surface-sharped view), FEC_CORRECT_PLANET (asteroids-shaped view), FEC_CORRECT_ARCSPHERE_HORIZONTAL (horizontal-curved-surface-shaped view), and FEC_CORRECT_ARCSPHERE_VERTICAL (Vertical-curved-surface-shaped view). 
   5.To support the fisheye dewarping function and 360 degree panoramic dewarping function, if the dewarping image cannot be displayed during playing, you should download the DirectX plug-in in the website of?https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?stat=1&id=8109?and install it.

 • Device Network SDK (for Windows 32-bit)
  • Device Network SDK (for Windows 32-bit)
  • 142.23MB
  •  

   Version: V6.0.2.35_build20190411

    

   The device network SDK is developed based on private network communication protocol, and it is designed for the remote connection and configuration of embedded DVR, Encoder, IPC and the other IP devices.

   The functions supported by the SDK

   • 1. Live view, playback, remote file download, PTZ control, arm/disarm, voice talk, log query, decoding card function, etc.
   • 2. Remote upgrade, remotely reboot, remotely shut down, remotely format hard disk, and device configuration (system configuration, channel configuration, serial port configuration, alarm configuration, users configuration), etc.

     

    The SDK is used as client. The client connects to the device actively, and then does operation about the device, live view, remote playback and download, PTZ control, voice talk and so on. It applies to, but are not limited to the following product model:

    1. Encoders or decoders

    NVR: DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600 series;
    HDVR: DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600 series;
    DVR: DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000 series;
    Encoder: DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000 series;
    Decoder: DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D series
    Remarks: including the model of -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT

    2. IP cameras or IP speed domes

    IPC: standard definition, high definition, the infrared, the thermal, e.g. DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, and so on
    IPD: standard definition, high definition, the infrared, e.g. DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, and so on
    Zoom camera: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, and so on
    Intelligent traffic camera (capture camera): (i)DS-2CD93xx, DS-2CD92xx, (i)DS-2CD91xx, DS-2CD9xx, DS-TCG225, DS-TCG113 and so on

    3. Intelligent devices

    Behavior analysis, ATM protection, automatic tracking, passenger flow counting, face recognition, intelligent traffic event, and so on

    4. Other IP devices

    CVR, Alarm host, Multi-screen controller , IP module, and so on

 • Player SDK (for Linux 32-bit)
  • Player SDK (for Linux 32-bit)
  • Version: V7.3.3.30

   The Player SDK (hereby referred to as “The SDK” or “The player SDK”) is the secondary development kit for HIKVISION DVR, Encoder and Decoder, IP devices and compression cards, etc (Please refer to the programmer manual for detail support list of HIKVISION devices).

    

   Main functions of the Player SDK:

   Real time stream live-view, recording file playback with player control functions such as pause, step forward, step backward, and the SDK can also get stream information such as file index, decoding frame info, resolution, frame rate. The SDK also supports BMP and JPG snapshot.

   Key Updates

   1. Added Fish-eye Multi-Screen correction function

   2. Added avi playing format

   3. Supports PanoVu camera code stream. 

   4. Fixed decoding abnormal crash problem

    

    

 • Player SDK (for Linux 64-bit)
  • Player SDK (for Linux 64-bit)
  • Version: V7.3.3.30

   The Player SDK (hereby referred to as “The SDK” or “The player SDK”) is the secondary development kit for HIKVISION DVR, Encoder and Decoder, IP devices and compression cards, etc (Please refer to the programmer manual for detail support list of HIKVISION devices).

    

   Main functions of the Player SDK:

   Real time stream live-view, recording file playback with player control functions such as pause, step forward, step backward, and the SDK can also get stream information such as file index, decoding frame info, resolution, frame rate. The SDK also supports BMP and JPG snapshot.

   Key Updates

   1. Added Fish-eye Multi-Screen correction function

   2. Added avi playing format

   3. Supports PanoVu camera code stream. 

   4. Fixed decoding abnormal crash problem

 • Device Network SDK (for Windows 32-bit)
  • Device Network SDK (for Windows 32-bit)
  • Version: V5.2.7.5

   The device network SDK is developed based on private network communication protocol, and it is designed for the remote connection and configuration of embedded DVR, Encoder, IPC and the other IP devices.

   The functions supported by the SDK

    1. Live view, playback, remote file download, PTZ control, arm/disarm, voice talk, log query, decoding card function, etc.

   2. Remote upgrade, remotely reboot, remotely shut down, remotely format hard disk, and device configuration (system configuration, channel configuration, serial port configuration, alarm configuration, users configuration), etc.


    It applies to, but are not limited to the following product model: 

   1. Encoders or decoders 

   NVR: DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600 series;

   HDVR: DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600 series;

   DVR: DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000 series;

   Encoder: DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000 series;

   Decoder: DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D series

   Remarks: including the model of -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT 

    

   2. IP cameras or IP speed domes 

   IPC: standard definition, high definition, the infrared, the thermal, e.g. DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, and so on

   IPD: standard definition, high definition, the infrared, e.g. DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, and so on

   Zoom camera: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, and so on

   Intelligent traffic camera: (i)DS-2CD91xxDS-2CD9xx, and so on 

    

   3. Intelligent devices 

   Behavior analysis, ATM protection, automatic tracking, passenger flow counting, face recognition, intelligent traffic event, and so on 

    

   4. Other IP devices 

   CVR, Alarm host, Multi-screen controller, IP module, and so on 

    

 • Milestone & Hikvision Fisheye plugin 1.0.4.4
  • Milestone & Hikvision Fisheye plugin 1.0.4.4
  • 153M
  • Version 1.0.4.4 of Milestone & Hikvision fisheye plugin is released.

 • Device Network SDK (for Windows 64-bit)
  • Device Network SDK (for Windows 64-bit)
  • 211.31M
  • Version: V6.0.2.35_build20190411

   The device network SDK is developed based on private network communication protocol, and it is designed for the remote connection and configuration of embedded DVR, Encoder, IPC and the other IP devices. 

    

   The functions supported by the SDK 

   1. Live view, playback, remote file download, PTZ control, arm/disarm, voice talk, log query, decoding card function, etc. 

   2. Remote upgrade, remotely reboot, remotely shut down, remotely format hard disk, and device configuration (system configuration, channel configuration, serial port configuration, alarm configuration, users configuration), etc. 

    

    It applies to, but are not limited to the following product model: 

   1. Encoders or decoders 

   NVR: DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600 series;

   HDVR: DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600 series;

   DVR: DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000 series;

   Encoder: DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000 series;

   Decoder: DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D series

   Remarks: including the model of -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT 

    

   2. IP cameras or IP speed domes 

   IPC: standard definition, high definition, the infrared, the thermal, e.g. DS-2CD1xxx series, DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD27xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, and so on

   IPD: standard definition, high definition, the infrared, e.g. DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, and so on

   Zoom camera: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, and so on

   Intelligent traffic camera: (i)DS-2CD91xx、DS-2CD9xx, and so on 

    

   3. Intelligent devices 

   Behavior analysis, ATM protection, automatic tracking, passenger flow counting, face recognition, intelligent traffic event, and so on 

    

   4. Other IP devices 

   CVR, Alarm host, Multi-screen controller , IP module, and so on 

    

 • Hikvision Card Windows SDK V6.0 (For DS-4200 & DS-4000 Series Card)
  • Hikvision Card Windows SDK V6.0 (For DS-4200 & DS-4000 Series Card)
  • Hikvision Card Windows SDK V6.0 supports to develop software for DS-4200, DS-4100 & DS-4000 series card under the Windows environment. It contains SDK, drivers, demo and user manual.
 • Device Network SDK (for Linux 64-bit)
  • Device Network SDK (for Linux 64-bit)
  • 29.64MB
  •  

   Version: V6.0.2.35_build20190411

    

   The device network SDK is developed based on private network communication protocol, and it is designed for the remote connection and configuration of embedded DVR, Encoder, IPC and the other IP devices.

   The functions supported by the SDK

   1. Live view, playback, remote file download, PTZ control, arm/disarm, voice talk, log query, decoding card function, etc.

   2. Remote upgrade, remotely reboot, remotely shut down, remotely format hard disk, and device configuration (system configuration, channel configuration, serial port configuration, alarm configuration, users configuration), etc

    It applies to, but are not limited to the following product model: 

   1. Encoders or decoders 

   NVR: DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600 series;

   HDVR: DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600 series;

   DVR: DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000 series;

   Encoder: DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000 series;

   Decoder: DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D series

   Remarks: including the model of -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT 

    

   2. IP cameras or IP speed domes 

   IPC: standard definition, high definition, the infrared, the thermal, e.g. DS-2CD1xxx series,DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD27xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, and so on

   IPD: standard definition, high definition, the infrared, e.g. DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, and so on

   Zoom camera: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, and so on

   Intelligent traffic camera: (i)DS-2CD91xxDS-2CD9xx, and so on 

    

   3. Intelligent devices 

   Behavior analysis, ATM protection, automatic tracking, passenger flow counting, face recognition, intelligent traffic event, and so on 

    

   4. Other IP devices 

   CVR, Alarm host, Multi-screen controller, IP module, and so on 

    

 • Player SDK (for Linux 32-bit)
  • Player SDK (for Linux 32-bit)
  • Version: V7.0.3.4

   The main functions of the Player SDK include real time live view of video stream, playback
   of recording files with control functions such as pause, step forward, step backward, etc;
   and the SDK can also get stream information such as file index, decoding frame info,
   resolution and frame rate, etc. The SDK also supports snapshot in BMP or JPG format.

 • Device Network SDK (for Linux 32-bit)
  • Device Network SDK (for Linux 32-bit)
  • 29.04MB
  •  

   Version: V6.0.2.35_build20190411

   The device network SDK is developed based on private network communication protocol, and it is designed for the remote connection and configuration of embedded DVR, Encoder, IPC and the other IP devices.

   The functions supported by the SDK

   1. Live view, playback, remote file download, PTZ control, arm/disarm, voice talk, log query, decoding card function, etc.

   2. Remote upgrade, remotely reboot, remotely shut down, remotely format hard disk, and device configuration (system configuration, channel configuration, serial port configuration, alarm configuration, users configuration), etc.

    It applies to, but are not limited to the following product model: 

   1. Encoders or decoders 

   NVR: DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600 series;

   HDVR: DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600 series;

   DVR: DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000 series;

   Encoder: DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000 series;

   Decoder: DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D series

   Remarks: including the model of -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT 

    

   2. IP cameras or IP speed domes 

   IPC: standard definition, high definition, the infrared, the thermal, e.g. DS-2CD1xxx series,DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD27xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, and so on

   IPD: standard definition, high definition, the infrared, e.g. DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, and so on

   Zoom camera: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, and so on

   Intelligent traffic camera: (i)DS-2CD91xxDS-2CD9xx, and so on 

    

   3. Intelligent devices 

   Behavior analysis, ATM protection, automatic tracking, passenger flow counting, face recognition, intelligent traffic event, and so on 

    

   4. Other IP devices 

   CVR, Alarm host, Multi-screen controller, IP module, and so on 

    

 • Player SDK (for Mac)
  • Player SDK (for Mac)
  • Version: V7.0.4.4

   Addition:
   1. SDK released under Mac;Video display using OpenGL, and the audio play
   using OpenAL;Please ensure the driving is install correctly.
   2. The version does not support the multipul monitors.

 • Player SDK (for iOS)
  • Player SDK (for iOS)
  • Version: V7.0.2.1

   Release Notes:
   1. Support MPEG2 decoding of Video;
   2. Support G726,amr,mpeg,aac decoding of Audio;
   3. Optimize the decoding of standard H.264;