ลงทะเบียนขอรับ
จดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์
 • ชื่อ:
 • สมัครรับบริการ:
 • ชื่อบริษัท:
 • เมล:
 •  
 • Yes, I would like to be kept informed about new products, services and surveys of Hikvision and its partners. Hikvision collects and uses your information in accordance with its privacy policy.
 •  
  ยอมรับข้อมูล
 • ชื่อ:
 • เมล:
 •  
 • Yes, I would like to be kept informed about new products, services and surveys of Hikvision and its partners. Hikvision collects and uses your information in accordance with its privacy policy.
 •  
  ยอมรับข้อมูล
 • คุณสมัครรับบริการจดหมายข่าวจาก Hikvision แล้ว

 • OK
 • การสมัครรับบริการเมลได้รับการยกเลิกแล้ว!

 • OK
 • ไม่มีอีเมลหรือชื่อผู้ใช้นี้อยู่อีกแล้ว!

 • OK
 • มีอีเมลนี้อยู่แล้ว

 • OK

Hikvision Embedded Open Platform, or HEOP for short, is open for running third-party applications in Hikvision network cameras, allowing the third party applications to be downloaded and installed on Hikvision network cameras.

The platform allows integrators to adopt their confidential protocol for product development without providing the protocol to Hikvision. Furthermore, integrators can also control the integration progress by themselves.
Hikvision Embedded Open Platform makes it possible for integrators, resellers   and end users to select the most suitable intelligent application or cloud service  application due to their specific needs for their Hikvision network video products.
The platform makes it possible for integrators to construct their own webpage/web component without the help of Hikvision.