SADP pentru windows

SADP pentru windows

Descrierea software-ului:

 

Software-ul protocol de căutare a dispozitivelor active este un instrument de căutare a dispozitivelor online uşor de utilizat şi care nu necesită instalare. Acesta caută dispozitivele online active din cadrul subreţelei dvs. şi afişează informaţiile referitoare la dispozitive. De asemenea, puteţi modifica informaţiile de bază ale reţelei dispozitivelor utilizând acest software.

DOWNLOAD

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Contactați-ne