Copii de siguranţă la distanţă

Copii de siguranţă la distanţă

Descrierea software-ului:

 

Software-ul de copii de siguranţă la distanţă poate realiza copii de siguranţă ale fişierelor video stocate în dispozitiv şi poate salva aceste fişiere pe discul local. Puteţi adăuga dispozitive la software şi puteţi configura setările pentru copiile de siguranţă. Apoi puteţi începe realizarea manuală a copiilor de siguranţă sau puteţi seta un program pentru copiile de siguranţă, iar acestea vor începe automat conform programului.

 

Manual de utilizare instrument copii de siguranţă la distanţă.pdf

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Contactați-ne