Panouri digitale de afişare

CAPACITATE SOFTWARE

Sistemul de lansare a informaţiilor LITE (denumit în continuare client) se utilizează pentru a crea programe şi pentru a le lansa pe ecrane de lansare a informaţiilor sau pe panouri de afişare digitale (denumite în continuare terminal). Clientul susţine crearea de programe, gestionarea lansărilor, gestionarea programelor de difuzare, cut-in, gestionarea terminalelor etc.

MANUAL DE UTILIZARE

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Contactați-ne