Rozwiązania bezpieczeństwa dla fabryk oraz zakładów naftowych i gazowniczych w odległych lokalizacjach

Rozwiązania bezpieczeństwa dla fabryk oraz zakładów naftowych i gazowniczych w odległych lokalizacjach

października 28, 2021

 

„Monitoring fabryk oraz zakładów naftowych i gazowniczych położonych w odległych rejonach to duże wyzwanie. Konieczna jest ochrona i nadzorowanie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, co stwarza poważne wyzwania w zakresie dostępności personelu i związanych z nim kosztów. Inteligentne rozwiązania wideo i technologie sztucznej inteligencji mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności w terenie – a wszystko to za niewielką część kosztów inspekcji manualnych.”

Podobnie jak wiele dużych projektów w zakresie inżynierii, zakłady naftowe i gazownicze generują szereg wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wydobycie, rafinacja i transport surowców energetycznych stwarza szczególne ryzyko pożaru i wybuchu, dlatego jest niezwykle ważne, aby wszystkie urządzenia i instalacje działały w bezpiecznych zakresach temperatur. 

Ze względu na złożoność i ryzyko tego rodzaju operacji, do monitorowania sprzętu i bezpieczeństwa pracowników konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanych zespołów. Co więcej, wysoka wartość produktów związanych z surowcami oznacza, że ​​systemy bezpieczeństwa – a zwłaszcza ochrona obwodowa – mają kluczowe znaczenie dla uniemożliwienia osobom nieupoważnionym wejścia do stref o ograniczonym dostępie.

 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem w odległych lokalizacjach są coraz większe 

Wyzwania te dotyczą wszystkich działań w przemysle ciężkim oraz wydobycia ropy i gazu na całym świecie. Jednak tam, gdzie zakłady znajdują się w odległych obszarach, przedsiębiorstwa są narażone na dodatkowe problemy i ryzyko. Tam, gdzie szpitale i inne placówki opieki zdrowotne nie są tak łatwo dostępne, ochrona zdrowia i życia w sytuacjach awaryjnych może być utrudniona. 

Zakłady w odległych lokalizacjach mogą być również bardziej narażone na włamania i inne zagrożenia bezpieczeństwa, co wymaga stałego monitorowania granic obiektu oraz wszystkich osób i pojazdów wjeżdżających i/lub wyjeżdżających z obszaru. Co gorsza, znalezienie pracowników do pracy w takich lokalizacjach jest często szczególnie trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli w pobliżu nie ma dużych ośrodków miejskich. 

Z tych wszystkich powodów, odległe zakłady przemysłu ciężkiego – a zwłaszcza odległe pola naftowe i gazowe oraz kopalnie – wymagają rozwiązań w zakresie monitorowania i bezpieczeństwa, które są nie tylko wysoce skuteczne, ale także maksymalnie zautomatyzowane. Tylko w ten sposób można zmniejszyć zapotrzebowanie na personel i zarządzanie manualne w tego rodzaju działalnościach, zapewniając jednocześnie całodobową ochronę pracowników, sprzętu i produktów węglowodorowych.

 

Zmiany w systemach zabezpieczeń w obiektach w odległych lokalizacjach dzięki inteligentnym rozwiązaniom wideo i sztucznej inteligencji

Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z monitoringiem w odłegłych lokalizacjach jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu cyfrowych technologii. W szczególności potrzebne są rozwiązania, które zapewniają bardziej zaawansowane, zautomatyzowane funkcje bezpieczeństwa i monitorowania – od monitorowania bezpieczeństwa obwodowego po monitorowanie temperatury sprzętu – z automatycznymi alertami o wszelkiego rodzaju naruszeniach i incydentach.

Kluczem do tego jest wdrożenie najnowszej generacji inteligentnych rozwiązań wideo i sztucznej inteligencji. Wykorzystują one szereg technologii i możliwości, które zwiększają bezpieczeństwo, a także zmniejszają potrzebę stacjonarnej kontroli.

Tego rodzaju rozwiązania pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym i naftowo-gazowym osiągać ich cele w zakresie nadzoru i bezpieczeństwa operacyjnego na pięć kluczowych sposobów.:

 

1. Zdalna inspekcja pozwala na zmniejszenie narażenia ludzi na niebezpieczne czynniki i ich obecności w strefach zwiększonego ryzyka

Zakłady naftowe i gazowe to obiekty, w których wytwarzane i przechowywane są łatwopalne paliwa kopalne. To obiekty, określane jako zakłady zwiększonego ryzyka (np. wystąpienia awarii), dlatego tradycyjna kontrola manualna może nie być wystarczająco bezpieczna i skuteczna. Odpowiedzą na ten problem może być zdalna inspekcja. Za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości z wbudowanymi inteligentnymi technologiami, możliwa jest kontrola wizualna sprzętu i pomieszczeń w obiekcie.  Dzięki kamerom z ochroną przeciwwybuchową, które są przeznaczone do najbardziej niebezpiecznych stref, pola naftowe mogą być również stale monitorowane i chronione przed potencjalnymi zagrożeniami. Kamery te mogą być też przydatne w monitorowaniu tankowców i stref podwyższonego ryzyka, do wykrywania wycieków oleju lub awarii sprzętu w czasie rzeczywistym oraz do szybkiego reagowania na zagrożenia. W ten sposób można znacznie ograniczyć wymagania dotyczące kontroli manualnej, a także odpowiednio zmniejszyć konieczność obecności ludzi w niebezpiecznych strefach.

 

2. Obrazowanie termiczne w celu zminimalizowania ryzyka pożaru i wybuchu

Korzystając z inteligentnych rozwiązań do monitorowania termicznego, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz naftowe i gazowe mogą stale kontrolować temperaturę sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Gaz jest często pompowany rurociągami wysokociśnieniowymi w temperaturze do 400 stopni. W takich przypadkach kamery termowizyjne można zastosować do monitorowania trasy rurociągu i generowania alertów w czasie rzeczywistym w przypadku wycieków lub krytycznego wzrostu temperatury, co pozwala na szybsze podjęcie odpowiednich działań. Coraz częściej, technologia termowizyjna jest integrowana z technologią kamer optycznych. Tego typu urządzenie, znane jako dwuspektralna kamera termowizyjna, umożliwia weryfikację zdarzeń zarejestrowanych przez termowizję za pomocą materiału wideo o wysokiej rozdzielczości.. 

 

3. Zautomatyzowane monitorowanie przestrzegania przepisów BHP

Do niedawna przestrzeganie zasad BHP w przemyśle oraz zakładach naftowo-gazowniczych wymagało ręcznego monitorowania przez duże zespoły. Teraz inteligentne technologie wideo i sztucznej inteligencji pozwalają w bardzo dużym stopniu zautomatyzować monitorowanie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki algorytmom wykrywającym korzystanie ze środków ochrony osobistej (PPE), takich jak hełmy, maski i kombinezony. Te same rodzaje technologii mogą również uruchamiać alarmy, w momencie gdy pracownicy zbyt blisko zbliżą się do niebezpiecznego sprzętu. Pozwala to znaczne ograniczenie wystąpienia zagrożeń utraty zdrowia i życia. Oprócz tych funkcji, inteligentne rozwiązania wideo z technologiami sztucznej inteligencji wyzwalają również alerty w przypadku wystąpienia innych rodzajów niebezpiecznych incydentów, np. upadek pracownika. .

 

4. Kontrola dostępu do obiektu i bezpieczeństwo, 24/7

W przypadku zakładów przemysłowych oraz zakładów naftowych i gazowniczych, kontrola dostępu jest kluczową kwestią, zarówno w celu zapobiegania kradzieży, jak i zmniejszenia ryzyka wandalizmu. Nowa generacja rozwiązań kontroli dostępu identyfikuje pracowników i inne osoby wchodzące do obiektu za pomocą systemów opartych na kartach, kodów QR czy informacji biometrycznych, takich jak odciski palców. Najbardziej zaawansowane rozwiązania zapewniają również możliwość integracji z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak rozpoznawanie twarzy, w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i kontroli dostępu do obiektu. We wszystkich przypadkach, systemy kontroli dostępu są kompatybilne z intuicyjnym oprogramowaniem, które ułatwia rejestrację i zarządzanie nowymi urządzeniami i użytkownikami w sieci.

 

5. Optymalizacja bezpieczeństwa obwodowego dla fabryk, zakładów naftowych i gazowniczych 

Najnowsza generacja inteligentnych rozwiązań wideo i sztucznej inteligencji pozwala organizacjom zoptymalizować ich bezpieczeństwo obwodowe. W najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach można łączyć wiele technologii, aby zapewnić skuteczną ochronę obwodową, w tym czujniki podczerwieni,, radary oraz kamery PTZ. W takiej kombinacji, radar jest używany do wykrywania ruchu osoby lub pojazdu w chronionym obszarze, a podłączona kamera PTZ natychmiast ustawia ostrość i śledzi cel. Jedno urządzenie radarowe i kamera PTZ mogą obejmować swoim zasięgiem duże obszary, zmniejszając wymagania sprzętowe i redukując koszty, jednocześnie znacznie zwiększając bezpieczeństwo obwodowe w porównaniu z tradycyjnymi kamerami CCTV.

 

 

Hikvision dostarcza inteligentne rozwiązania wideo i AI dla klientów z sektorów surowców kopalnych, górnictwa, metalurgii i energetyki jądrowej. Obejmują one zaawansowane technologie z zakresu ochrony obwodowej i systemów kontroli dostępu, a także obrazowanie termiczne do urządzeń i monitorowania obiektów.

Nasze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają również klientom w tych sektorach monitorować przestrzeganie przepisów BHP – w tym prawidłowe stosowanie środków ochrony osobistej (PPE). Dzięki zaawansowanym funkcjom kontroli dostępu, dyrektorzy fabryk i pracownicy ochrony mają pewność, że na teren obiektu mogą wejść tylko upoważnione osoby.

Rozwiązania Hikvision odpowiadają na wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem, ochroną lub nadzorem wideo. Aby uzyskać więcej informacji  o naszych zaawansowanych rozwiązaniach wideo opartych na sztucznej inteligencji AI, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami na info.pl@hikvision.com.

Ten serwis korzysta z plików cookies. Są one stosowane w celu zapamiętywania prywatnych ustawień użytkownika, oraz wygodniejszego i płynniejszego użytkowania portalu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w każdej chwili w opcjach przeglądarki.  Polityka Plików Cookie i Polityka Prywatności.

Skontaktuj się z nami
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.