Wideomonitoring jako usługa (VSaaS)

CO TO JEST TECHNOLOGIA VSaaS?

Cloud-based solutions have quickly come into focus in many industries, and video security is no exception.


Video Security as a Service, or VSaaS, is the technology that hosts the hardware and software of video-based security systems in the cloud, so that users can access their IP cameras anywhere they might be through any device and have video footage at their fingertips.


Since there is no hassle of on-site server installation and system configuration, VSaaS is an ideal choice for small- and medium-sized businesses (SMB). It is more cost-effective than traditional video security solutions since users can spread costs out over the contract term and pay only for the services that are actually used.

Rozwiązania oparte na chmurze szybko zyskały popularność w wielu branżach, a wideomonitoring nie jest tu wyjątkiem.

VSaaS to technologia hostowania sprzętu i oprogramowania systemów wideomonitoringu w chmurze, która daje użytkownikom dostęp do kamer IP oraz możliwość przeglądania nagrań wideo w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

VSaaS jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, ponieważ nie wymaga lokalnej instalacji serwera czy konfiguracji systemu. Jest bardziej opłacalne niż tradycyjne rozwiązania do wideomonitoringu, gdyż użytkownicy mogą rozłożyć koszty na cały okres obowiązywania umowy i płacić za usługi w miarę ich wykorzystywania.

JAKIE SĄ ZALETY?
Convergent Linkage System

Hikvision’s VSaaS makes it possible that disparate devices interact with each other as a convergent system. This enables them to perform specific tasks according to pre-defined linkage rules, for example, an intrusion event detected by the alarm system could trigger push-notice with video footage, and simultaneously close specific doors, as well as sound the siren.


User may create rules that are tailored to their needs with most of Hikvision devices, including IP cameras, video recorders, access control, intrusion alarm and video intercom products.

 

Bezpieczne przechowywanie danych

With a two-level fail-proof design, Hikvision’s VSaaS ensures constant backup of data and services. This way, users’ video data is actively protected and they can access their data 24/7.


This is established by, firstly, a network of globally distributed data centers. If one data center suffers a power failure or network disconnection, other, unaffected data centers can back up the information.


Similar redundancy also applies at the service instance level. Service load gets distributed and balanced among multiple service instances to ensure timely responses to user requests when an instance fails.

Dzięki dwupoziomowej strukturze odpornej na awarie rozwiązanie VSaaS firmy Hikvision zapewnia stałą dostępność kopii zapasowych danych i usług, dzięki czemu dane wideo użytkowników są aktywnie chronione i dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

Jest to możliwe przede wszystkim dzięki sieci centrów danych rozrzuconych po całym świecie. Awaria zasilania lub odłączenie centrum danych od sieci w nie ma wpływu na inne centra danych.

Podobna nadmiarowość jest również stosowana na poziomie wystąpienia usługi. Obciążenie usługi jest rozłożone i równoważone między wieloma wystąpieniami, aby zapewnić szybką reakcję na żądania użytkowników w przypadku awarii danego wystąpienia.

Gwarantowany poziom obsługi

Hikvision’s VSaaS features caching of data at multiple levels – from the database to the cloud, and then to the edge domain, and finally to the user’s mobile app or laptop browser. Since data stored in each cache might be exactly what is needed, user requests for data can be retrieved almost instantly.


The result is less network latency, lower bandwidth traffic, and a better experience when opening the app or requesting data from the cloud.
 

Rozwiązanie VSaaS firmy Hikvision obejmuje buforowanie danych na wielu poziomach — od bazy danych do chmury, następnie do domeny Edge, a na koniec do aplikacji mobilnej lub przeglądarki na laptopie użytkownika. Dzięki temu żądania użytkowników są szybciej obsługiwane, ponieważ żądane dane mogą znajdować się w pamięci podręcznej i być natychmiast pobrane.

W efekcie zmniejsza się opóźnienie sieci, zapotrzebowanie na przepustowość oraz czas uruchamiania aplikacji czy wysyłania danych z chmury.

Łatwy dostęp do kamer

Hikvision’s VSaaS provides Dynamic Domain Name Service (DDNS) for users to access their IP cameras when their laptops or smart phones are not in the cameras’ local area network (LAN).


To access an IP camera, users only need to register a simple and easy-to-remember domain name through Hik-Connect DDNS, leaving them free from tedious router configuration and costly fixed IP addresses.


In complex network environments, Hikvision’s VSaaS automatically selects the optimal path to the cameras and uses Peer-to-Peer (P2P) networking technology for users to access the cameras if layers of LANs need to be crossed. While keeping the high accessibility of cameras, these processes also ensure less network resource consumption.

Rozwiązanie VSaaS firmy Hikvision zapewnia użytkownikom dostęp do usługi DDNS (Dynamic Domain Name Service) przydatnej, gdy ich laptopy i smartfony nie znajdują się w tej samej sieci lokalnej (LAN), co kamery. 

Aby uzyskać dostęp do kamery IP, użytkownicy muszą jedynie zarejestrować prostą i łatwą do zapamiętania nazwę domeny przy użyciu usługi Hik-Connect DDNS, bez żmudnej konfiguracji routera i kosztownych stałych adresów IP.

W złożonych środowiskach sieciowych rozwiązanie VSaaS firmy Hikvision automatycznie wybiera optymalną ścieżkę do kamer i wykorzystuje technologię sieci P2P (Peer-to-Peer), aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp do kamer, jeśli konieczne jest przejście przez kilka warstw sieci LAN. Przy zachowaniu wysokiej dostępności kamer procesy te zapewniają także mniejsze zużycie zasobów sieciowych.


MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ
MASZ PYTANIA?

Ten serwis korzysta z plików cookies. Są one stosowane w celu zapamiętywania prywatnych ustawień użytkownika, oraz wygodniejszego i płynniejszego użytkowania portalu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w każdej chwili w opcjach przeglądarki.  Polityka Plików Cookie i Polityka Prywatności.

Skontaktuj się z nami