Hikvision - zgodność z RODO
May 25,2018

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnej ochrony danych (RODO) obowiązuje  od dnia 25 maja 2018 r., potencjalnie wpływając na wszystkie firmy prowadzące działalność w Unii Europejskiej.

 

Co to jest RODO?

Wszystkie firmy i organizacje muszą zastosować się do rozporządzenia RODO. Nowe rozporządzenie uprawnia do większych praw do danych i chroni poziom ochrony tych danych. Właściciel danych musi również być w pełni poinformowany o działaniach związanych z przetwarzaniem danych.

 

W jaki sposób RODO wpłynie na nadzór wideo?

GDPR nie mówi wprost o branży związanej z nadzorem wideo. Jednak ma to wpływ na kamery i inne czujniki.

 

Hikvision skupia się na Zgodności z RODO

Jako lider na światowym rynku, Hikvision jest zaangażowany w realizację wymagań RODO. Hikvision wdraża RODO do ściśle określonej gamy produktów i rozwiązań. Obejmuje to szyfrowanie komunikacji, algorytmy AES i protokół HTTPS, zminimalizowane gromadzenie danych, anonimizację danych, zbieranie danych autoryzowanych przez użytkownika, audyt bezpieczeństwa danych i inne.

W transmisji danych występują zaszyfrowane interfejsy z chmury. W przechowywaniu danych szyfrowanie następuje po stronie serwera - jest kolejną gwarancją bezpieczeństwa danych. W zarządzaniu danymi - dzienniki kontroli utrzymują działanie i konserwację serwerów pod ścisłą kontrolą wewnętrzną. W aplikacji danych - wykorzystanie danych i audyt.

Zapewnienie bezpieczeństwa operacji biznesowych Hikvision - obejmuje to analizę, kontrolę i doradztwo.

Hikvision zawsze był zaangażowany w rozwój i promocję norm bezpieczeństwa. Ponadto Hikvision współpracuje z niezależną jednostką oceniającą i certyfikującą. Hikvision uzyskał certyfikat ISO 27001 i pomyślnie ukończył raport SOC 2 typu 1.

Hikvision ciężko pracuje na miano szanowanego przedsiębiorstwa technologicznego, które przestrzega najwyższych etycznych standardów biznesowych. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości produktów i rozwiązań.

<  Powrót do listy