Postanowienia w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów Hikvision
January 05,2017

Internet of Everything staje się obecnie rzeczywistością. W ostatniej dekadzie zanotowaliśmy dynamiczny rozwój technologii dozoru wizyjnego, która stała się prekursorem tych rozwiązań. Z ery analogowej płynnie przeszliśmy do ery cyfrowej, a następnie do ery sieci. Dzisiaj natomiast wkraczamy w erę inteligencji. Postęp technologiczny przyczyni się nie tylko do rozwoju społeczeństwa, ale także będzie stanowił nowe wyzwania – podobnie jak rozwój i upowszechnienie Internetu, który przyniósł zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Internet Rzeczy (IoT), jako technologia opartana Internecie, również będzie wymagał rozwiązania wielu problemów. Obie tetechnologie, oprócz licznych korzyści, niosą jednocześnie pewne zagrożenia. Cyberbezpieczeństwo jest właśnie jednym z nich.

Branża security wkroczyła w erę cyfrową później niżbranża IT. Nie dziwi więc, że świadomość wagi bezpieczeństwa cybernetycznego nadal jest w niej niewielka. W roku 2014 utworzyliśmy Centrum Reagowania na Awarie Bezpieczeństwa będące centralnym zewnętrznym ośrodkiem zajmującym się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Rok później powołaliśmy Laboratorium Bezpieczeństwa Siecii Informacji, które zostało włączone do systemu cyberbezpieczeństwa Hikvision. Następnym krokiem było utworzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Produktów, Laboratorium Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz Departamentu Bezpieczeństwa Sieci. Oddaliśmy też do użytku laboratorium testów bezpieczeństwa oraz system bezpieczeństwa sieci, który koncentruje się na organizacji, procedurach i projektowaniu zabezpieczeń sieci. Stworzyliśmy te ośrodki, mając na celu poprawę ogólnych standardów bezpieczeństwa cybernetycznego urządzeń i systemów Hikvision.

Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego produktów jest obowiązkiem nie tylko producentów. Każdy, kto bierze udział w cyklu życia projektu — w tym użytkownicy, integratorzy systemów, operatorzy, projektanci systemów i dostawcy innych usług — powinien stosować najlepsze praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa. W rozwiązaniu tego problemu ma udział w 30% technologia, a w 70% — zarządzanie. Zneutralizowanie zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni jest możliwe tylko dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Branża dozoru wizyjnego musi więc podjąć wspólne działania, aby pozbyć się problemów, które mogą dotknąć nas wszystkich. Obawy dotyczące bezpieczeństwa Internetu Rzeczy są również głośno wyrażane przez społeczeństwo i media. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i misji – motto firmy Hikvision brzmi „Praca na rzecz sukcesu klienta i dążenie do doskonałości”. Odpowiedzialność wobec klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji należą zatem do naszych priorytetów.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni są nieodłącznym elementem naszej działalności, w której zachowanie czujności i nieustanna praca nad poprawą bezpieczeństwa produktów świadczą o naszym poważnym podejściudo zagrożeń.

 Hu Yangzhong
Chief Executive Officer
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

<  Powrót do listy