ÁTTEKINTÉS

A biztonságos és nyugodt környezet megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a városok fejlődni és gyarapodni tudjanak. Az egyre nagyobb népsűrűségű városoknak fejlettebb technológiára van szüksége az emberek és a tulajdonok védelme érdekében. A múltban a városkezelés biztonsági téren kizárólag az emberi munkaerőre támaszkodott – rendőrökre és biztonsági őrökre. A videotechnológia megjelenésével azonban a városok sokkal hatékonyabb módszerre tettek szert, amellyel folyamatosan nyomon követhetik az eseményeket. Napjainkban már a legalapvetőbb megfigyelési rendszerek is hatalmas segítséget nyújtanak a segélynyújtó szervek és a bűnfelderítés számára.

Természetesen ez csak az első lépés a hatékonyabb és intelligensebb városvezetés felé. Az alábbi ábra egy biztonságos város általános fejlődését mutatja. Az intelligens alkalmazásokon túl a rendszer által összegyűjtött információk felhasználásával meglepő, új alkalmazások hozhatók létre, amelyek segítségével a biztonságos városok folyamatosan fejlődhetnek.

 

1. szakasz

 

Alapszintű városfigyelési rendszer

 

Videokamerás megfigyelőrendszerek kiépítése, amelyek lefedik a város legfontosabb területeit, és az ilyen területek videoadatainak integrálásával megjelenítik az adott város biztonsági állapotát.

 

 

 

 

 

 

2. szakasz

 

Intelligens videorendszer

 

A közbiztonságot szolgáló eszközök mellett AI-képességek és -alkalmazások megvalósítása a város videorendszerének intelligens átalakítása érdekében, amellyel a videoadatok IoT-adatokká alakíthatók. Az ügyfelek ebben a szakaszban a járőrszolgálatok, a bűnüldözés és az erőforrás-ütemezés nagyobb hatékonysággal történő működésének előnyeit élvezhetik.

 

 

3. szakasz

 

Adategyesítés és -megosztás

 

Az intelligens videorendszerben generált IoT-adatok és az információs hálózatokból származó adatok egyesítése a gyakorlati üzleti igényeknek megfelelően, majd értéknövelt szolgáltatások és alkalmazások biztosítása. Az ügyfelek rövid időn belül pontos képet kapnak az adott városi helyzetről.

 

 

AMIT KÍNÁLUNK

A fentiekben leírt műveletsor alapján látható, hogy bármely Safe City-fejlesztés egy több szakaszból álló folyamat. Az új szakaszokba való átlépés új lehetőségek előtt nyitja meg az utat. Az alábbi ábra bemutatja a Hikvision által ezekhez a szakaszokhoz biztosított vezérlőrendszerek teljes kínálatát.

1. szakasz: A folyamatosan fejlődő városi biztonsági rendszer alapjainak megteremtése

Földi vezérlőrendszer

A Hikvision biztonsági kameráit a komplex városi helyzetekre tervezték a közbiztonsági igények figyelembevételével. A földi vezérlőrendszer jelenti a városi biztonsági infrastruktúra alapját. A fontos helyeken és a főbb városi útvonalakon elhelyezett kamerák folyamatosan biztosítják az értékes információkat a döntéshozók számára.

Légi vezérlőrendszer

A magas nagyítási arányú, forgatható, dönthető és zoomolható PTZ-kameráknak, helymeghatározó rendszereknek, PanoVu-kameráknak, drónoknak és drónelhárító berendezéseknek a város kiemelt pontjain történő üzembe helyezésével egy légvédelmi rendszer hozható létre. A dinamikus és statikus csomópontok megfigyelésének, valamint a globális észlelési és képrögzítési funkcióknak köszönhetően a légi vezérlőrendszer a városi biztonság szerves részévé válik.

Mobil vezérlőrendszer

A rögzített figyelés általában lefedi a legfontosabb városi helyszíneket, azonban a hatóköre korlátozott. Emiatt a város egészét tekintve holtterek fordulhatnak elő. A mobil vezérlőrendszer ennek a problémának a kiküszöbölésére szolgál. A rendszer testkamerákból és hordozható PTZ-dómokból áll a rugalmas és gyors reagálás érdekében. Lehetővé teszi a gyors üzembe helyezést vészhelyzetekben, illetve olyan esetekben, amikor a rögzített figyelés nem érhető el, vagy nem alkalmazható.

Riasztásvezérlő rendszer

A riasztásvezérlő rendszer telepítése jelentősen lecsökkenti az emberi erőforrások szükségességét, azonban a rendszer felépítése rendkívüli pontosságot igényel. A Hikvision intelligens észlelési technológiája biztosítja, hogy az irányítóközpont által fogadott riasztások érvényesek és reagálásra érdemesek legyenek. Ugyanakkor a vészriasztók városon belüli kiépítésével fokozható a lakosság biztonságérzete, mivel a rendőrtisztviselők még az esemény bekövetkezése előtt videohívást folytathatnak a veszélyben lévő vagy megfélemlített személyekkel.

2. szakasz: Új vezérlőrendszer bevezetése, amely növeli a Safe City-megoldás intelligenciaszintjét

Intelligens vezérlőrendszer

Az Ai-technológiák megjelenésével a városi biztonság az intelligencia izgalmas, új korszakába lép, ami példa nélküli fejlesztéseket hoz magával a hatékonyság terén. Széles körű AI-képességei, valamint a videoalapú biztonsági iparág mélyreható ismerete révén a Hikvision saját fejlesztésű mély tanulási algoritmusait integrálja a peremtartományban lévő intelligens észlelőeszközökbe, valamint a felhőben található hatékony számítástechnikai eszközökbe. Ennek köszönhetően a rendszer hatékony és pontos adatokat biztosít, valamint az adatok alapján még jobban működő biztonsági alkalmazásokat tesz lehetővé.

Adatközpont

A vezérlőrendszerek öt rétege egymással együttműködve átfogó védelmet biztosít a városok számára, ez azonban nem elég. A teljes körű Safe City-megoldáshoz elkerülhetetlenül szükség van egy központi rendszer kiépítésére. Ez jelenti majd az agyat, amely összekapcsolja a városban telepített több ezer eszközt. A megjelenített, valós idejű és intelligens központi rendszer létrehozása érdekében a Hikvision különböző központi berendezéseket kínál, a hibamentes videotárolási megoldásoktól, nagy felbontású, nagyképernyős kijelzőktől és átviteli termékektől a központi feldolgozásig, a big data-megoldásokig, valamint az Ai-algoritmuson alapuló képzési rendszerekig. A Hikvision hatékony alkalmazási rendszert is kínál az adatfeldolgozáson és -elemzésen alapuló, információgazdag, többdimenziós alkalmazási képességei biztosítására és megosztására.

3. szakasz: Előretörés a világ minden részéről származó partnerekkel és végfelhasználókkal

 

Az első szakasz során a városban elhelyezett nagy számú videoeszköz megteremti az alapokat, így a második szakasz során végrehajtott intelligens frissítések bőséges mennyiségű adatmennyiséget generálnak. Ezek alkotják majd a város IoT-adatait, amelyek az ügyfelek üzleti adataival együtt lehetővé teszik a honosított városi biztonsági rendszerek és szolgáltatások mélyreható megismerését és bekapcsolását.

 

A HIKVISION AI-FELHŐJE

 

A fenti három szakasz során végrehajtott rendszerfejlesztés az Ai-felhő architektúrán alapul, amelyben az élcsomópontokat, a peremtartományokat és a felhőközpontot a Safe City-megoldás különböző forgatókönyveihez igazítjuk, hogy minden szinten meg tudjunk felelni a különböző szervezetek igényeinek.

Felhőközpont: Átfogó alkalmazások
Üzleti adatok egyesítése és a többdimenziós big data-elemzés alkalmazása

Peremtartomány: Több helyszínre vonatkozó alkalmazások
Intelligens alkalmazások és az adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása

Élcsomópont: Egy helyszínre vonatkozó alkalmazások
Adatok gyűjtése többdimenziós érzékelőkből és front-end feldolgozásból

LEGFONTOSABB ELŐNYÖK
Általános védelem
  • Teljes lefedettség holtterek nélkül
  • Folyamatos védelem
Teljes körű megoldások
  • Magában foglalják az információk gyűjtését, elemzését, feldolgozását és felhasználását.
Mesterséges intelligencia
  • Többféle alkalmazási terület önállóan kifejlesztett mélytanulási algoritmusok segítségével.
  • Adatok kibővítése az intelligens városok kialakításának elősegítésére
Nyitottság
  • Felhőarchitektúrára épül
  • Az infrastruktúra, az adatok, a platformok és az alkalmazásszolgáltatások partnerekkel való megosztására vonatkozó képességek
DOWNLOAD CENTER

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kapcsolat