Úložiště a síť
Úložiště a síť
V1.0.0.1 |0B |2022/03/18
Nástroj výpočtu síťového úložiště (režim přidělení) se používá k výpočtu úložné kapacity pro nahraná videa a zachycené snímky kódovacích kanálů.
Nástroj výpočtu síťového úložiště (režim přidělení) se používá k výpočtu úložné kapacity pro nahraná videa a zachycené snímky kódovacích kanálů.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top