Klient detekce dopravní nehody
Klient detekce dopravní nehody
V2.0.0.0 |94.89MB |2021/07/16
Podporuje přístup k serverům detekce události. Podporuje ukládání a zobrazování dopravních nehod, důkazů a parametrů provozu. Pro dopravní nehody podporuje hlasovou výzvu.
Podporuje přístup k serverům detekce události. Podporuje ukládání a zobrazování dopravních nehod, důkazů a parametrů provozu. Pro dopravní nehody podporuje hlasovou výzvu.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top