Plug-in přehrávače DSFilters
Plug-in přehrávače DSFilters
V6.1.2.2 |9.56MB |2021/09/14
Plug-in DSFilters je komponenta COM vyvinutá na základě technologie Microsoft® DirectShow®. Používá se k extrahování, analýze a dekódování digitálních audio- a videosignálů generovaných kódovacími zařízeními Hikvision. Po instalaci plug-inu mohou uživatelé používat přehrávače běžných médií, jako je Windows Media Player, k přehrávání mediálních souborů a streamování dat, které jsou ve formátu Hikvision.
Plug-in DSFilters je komponenta COM vyvinutá na základě technologie Microsoft® DirectShow®. Používá se k extrahování, analýze a dekódování digitálních audio- a videosignálů generovaných kódovacími zařízeními Hikvision. Po instalaci plug-inu mohou uživatelé používat přehrávače běžných médií, jako je Windows Media Player, k přehrávání mediálních souborů a streamování dat, které jsou ve formátu Hikvision.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top