Digital Signage

SCHOPNOSTI SOFTWARU

Systém pro zobrazování informací LITE (dále jen klient) se používá k vytváření programů a jejich promítání na obrazovku nebo digital signage - informační zobrazovací panel (dále jen terminál). Klient podporuje vytváření programů, správu verzí, správu rozvrhu vysílání, střihy, správu terminálů apod.

SOFTWARE KE STAŽENÍ

NÁVOD K OBSLUZE

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.