This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kontakt
ŘEŠENÍ
Detekce porušení pravidel

Při správě rychle se pohybující městské dopravy může včasnost znamenat vše. Když dojde k narušení provozu, rychlá reakce zabrání rozšíření zácpy do okolních oblastí.

 

Systémy kontrolních bodů společnosti Hikvision zjišťují narušení provozu na silnicích. Kdykoli vozidlo projede kontrolním bodem vybaveným systémem ITS, kamera zaznamená obraz vozidla a jeho jedinečné charakteristiky. Na obrazovce se k obrazu přidá údaj o rychlosti vozidla zjištěné radarem. Detekovat je možné také nebezpečné chování, například řízení s nezapnutým bezpečnostním pásem nebo použití mobilního telefonu při řízení.

Více informací>>

K narušením dopravy, nehodám a zácpám dochází nejčastěji na křižovatkách, kde se sbíhá provoz z více směrů. Systémy porušení pravidel na křižovatkách od společnosti Hikvision pomocí kamer, které zajišťují jasný a barevný obraz non stop, zachycují nepovolené a nebezpečné chování řidičů, jako je jízda v nesprávném směru, projetí na červenou a jízda v nepovoleném jízdním pruhu. 

Více informací>>

Detekce porušení pravidel
Detekce porušení pravidel

Detekce narušení v reálném čase ale představuje pouze první krok. Ještě důležitější je, aby po porušení předpisů následovalo neodkladné udělení pokuty řidičům, kteří se přestupku dopustili. Díky upozorněním a pokutám ponesou řidiči za svoje konání odpovědnost, což je přiměje řídit odpovědně a zajistí se tak dodržování zákonů, zabrání se dopravním nehodám a v delším období se zlepší i efektivita dopravy.

 

Video a snímky shromážděné automaticky dopravními kamerami představují pro pracovníky bezpečnosti a dopravní dispečery vítanou výhodu, protože mají ke kamerám rychlý přístup, aby mohli monitorovat, co se děje, a reagovat s přiměřeným situačním povědomím. Kromě toho je to zbavuje nutnosti shromažďovat důkazy pro případné trestní stíhání přímo na místě. 

 

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT