SYSTÉMY DOPRAVNÍHO PROVOZU

Dopravní semafory

Semafory

 

Inteligentní řízení dopravních signálů může být skvělým pomocníkem jak při zmírňování kongescí, tak při zabránění zbytečnému zpomalení tempa provozu. Když se na křižovatce vytvoří dopravní zácpy, dopravní kamery počítají vozidla překračující křižovatku a detekují délku front vozidel v reálném čase.

 

S těmito daty může systém odpovídajícím způsobem upravit trvání zeleného a červeného světla a obnovit tok ve všech směrech. Tato automatizovaná funkce zrychluje časy dojíždění a snižuje frustraci řidiče.

Dopravní informační obrazovka

 

 

Dopravní informační obrazovky

 

Detekcí délky fronty a rychlosti dopravy systém zjistí, zda je provoz plynulý, pomalý nebo zastavený, a odklání řidiče mimo problematické oblasti. Při dopravní zácpě se silniční informace zobrazí na dopravních informačních obrazovkách v blízkosti místa zpomalení provozu. Řidiči mohou rychleji využít alternativní trasu a vyhnout se zácpě.

Systémy dopravního provozu

 

Detekce dopravního provozu

 

Systémy plynulého provozu na důležitých křižovatkách a na dálnicích shromažďují dopravní informace, aby mohly poskytovat služby detekce vozidel na bázi videa, včetně detekce a statistik plynulosti dopravy, průměrných rychlostí, délkových a časových rozestupů, typů vozidel a délky fronty.

 

Když na křižovatce dojde k nárůstu dopravy, dopravní kamery v reálném čase spočítají vozidla projíždějící křižovatkou a zároveň zjistí délku front vozidel. Na základě těchto údajů se dynamicky koordinují semafory, aby se dopravní provoz vyrovnal. Tento proces pomáhá zrychlit dojíždění, snižuje frustraci řidičů a navíc není nutná přítomnost policistů, aby ručně řídili dopravu, když je v jednom směru silnější.

APLIKACE

ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY

DALŠÍ VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ


Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top