PŘEHLED

Velín je srdcem bezpečnostního systému banky, kde bezpečnostní pracovníci monitorují mimořádné situace a reagují na ně. Vzhledem k tomu, že se ve velínech zpracovává stále více informací a každou chvíli může dojít k poplachu, musí řídicí týmy pro dosažení efektivního pracovního postupu využívat automatizované nástroje. Systém VMS společnosti Hikvision se stará přesně o tyto potřeby a posiluje efektivitu velínu mnoha způsoby: automatizovanější systém, který za vás kontroluje stav zařízení, chytřejší funkce adaptace sítě a užitečné postupy správy poplachů. To vše je možné integrovat do vašich stávajících postupů SOP.

SOLUTION HIGHLIGHTS

mediaIamge

 

Zobrazení informací ze všech kanálů

Vidíte všechno a najednou. Chytrá stěna poskytuje výkonné funkce pro správu včetně videosledování v reálném čase a vizuálních dat poplachu. Možnost podporovat až 32 monitorovacích obrazovek a 32 dekódovacích zařízení spolu s flexibilními režimy zobrazení zjednodušuje jakoukoliv skupinu úloh.

Společně s videem a informacemi o poplachu v reálném čase můžete na chytrou stěnu promítnout obrazovku svého počítače. Zobrazení informací ze všech kanálů zjednodušuje správu a umožňuje vašemu týmu mít náskok před vším, co se může stát.

Learn more about LCD video walls

mediaIamge

Network adaptation and optimization Floating IP vs. Fixed IP

Možnost používat plovoucí IP místo tradičního fixního IP usnadňuje zavést mezioblastní systém správy a zároveň snížit náklady. 

Plynulé streamování

Plynulá streamovací technologie společnosti Hikvision automaticky upravuje přenosovou rychlost a rozlišení při nízkých rychlostech dat, aby se zaručilo plynulé zobrazení v přímém přenosu. To je pro banky obzvlášť užitečné, protože často je k dispozici pouze omezená šířka pásma. Díky plynulému streamování v přímém přenosu systém přizpůsobuje mechanismus zpracování dat a řeší tak problémy s latencí a mozaikou způsobené ztrátou paketů nebo chybovými kódy.

Kodeky H.265 a H.265+

H.265 je nejpokročilejší komprimační kodek průmyslové úrovně. Společnost Hikvision přidala ke standardu H.265 vlastní kompatibilní algoritmus a vytvořila kodek „H.265+“, který komprimaci a přenos dále optimalizuje. Technologie kodeku H.265+ může výrazně zmenšit šířku pásma a požadavky na úložiště. Ušetřete zhruba 75 % úložiště požadovaného kodekem H.265. 

mediaIamge

 

Správa alarmu

Komplexní modul poplachového centra zobrazuje seznamy poplachů, informace GIS a až 16 videostreamů ze videosledování na jedné obrazovce.

Eskalace poplachu

K eskalaci poplachu dojde, když primární operátor nereaguje. Pokud původní operátor alarm ignoruje, předá se a eskaluje vyššímu vedoucímu.

Reakce na poplach prostřednictvím mobilní aplikace
Oprávněné osoby mohou pomocí mobilní aplikace kdykoliv a kdekoliv kontrolovat videovstupy a poplachy. Aplikace umožňuje dálkovou inspekci, takže si vyšší vedoucí mohou poplachy prohlížet ve svých mobilních zařízeních a získat z první ruky informace pro chytré a pohotové zásahy.
 

 

mediaIamge

 

Údržba

Monitorování stavu
Komplexní systémy vyžadují pravidelné kontroly stavu. I přesto občas dochází k menším chybám. Díky modulu sledování stavu už bezpečnostní tým nemusí kontrolovat stav jednoho zařízení po druhém – každá informace, kterou potřebujete, se nachází na přístrojové desce, zobrazená intuitivním a jasným způsobem. Pomocí výpisu chyb můžete najít a opravit označená zařízení a spravovat více systémů na jediné, centralizované přístrojové desce.

Záznam pro audit
Pro bezpečnostní manažery je důležité nejen přijímat poplachy kvůli chybám, ale také kontrolovat chyby zpětně, aby se zaručilo, že nedochází k žádným zákeřným útokům a pokusům o sabotáž systému. Díky funkci záznamu pro audit se všechny protokoly nacházejí na jednom místě. Filtry vám navíc pomohou rychle a přesně vyhledat konkrétní záznamy.

Learn more about HikCentral software

 

DOPORUČENÉ PRODUKTY

MŮŽE VÁS TAKÉ ZAJÍMAT


ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top