Co nabízíme

mediaIamge

All major security needs are covered through diverse core-security modules, including video, access control, visitor, time & attendance, vehicle, on-board monitoring, alarm detection, intelligent analysis, digital signage, and maintenance. Whatever your situation, you will find what you need right here.

Různé obchodní aplikace, ze kterých si můžete vybrat

solution advanced map
 • 1
  Řízení přístupu
 • 2
  Video
 • 3
  Návštěvník
 • 4
  Vozidlo
 • 5
  On-board monitoring
 • 6
  Intelligent analysis
 • 7
  Detekce alarmu
 • 8
  Time & attendance
 • 9
  Digitální zobrazovací zařízení
 • 10
  Údržba
solution advanced map
 • 1
  Řízení přístupu
 • 2
  Video
 • 3
  Návštěvník
 • 4
  Vozidlo
 • 5
  On-board monitoring
 • 6
  Intelligent analysis
 • 7
  Detekce alarmu
 • 8
  Time & attendance
 • 9
  Digitální zobrazovací zařízení
 • 10
  Údržba

Řízení přístupu

 • Advanced access strategies for sensitive areas, including multi-door interlocking, first person in, anti-passback, multi-factor authentication, free, and forbidden access.
 • Convenient employee badge design and printing with necessary information and access permission, offering several unique styles and layouts to choose from.
 • Clear step-by-step guidance for easy credential assignment.
 • Remote personnel registration by scanning the QR code, facilitating convenient management of employees and other personnel.
 • Automatically open or close doors when the access control system triggers IP cameras to start recording, enabling security staff to check real-time videos and reduce on-site visits.
 • Keep doors open in emergencies when the alarm system triggers roll calls of stranded personnel, contributing to safety of personnel.
 • Snadno počítejte a ověřte bezpečnost každého přejetím odznaků na terminálu řízení přístupu.
Download the infographic to view all features

Video

mediaIamge
 • Efektivní a komplexní video dohled, který umožňuje uživatelům přizpůsobit si vlastní zobrazení a získat tak komplexní vnímání všech videí, map a dat. What’s more, each video feed can be opened in a few seconds for quick preview and playback.
 • Quick incident search and location using thumbnails, convenient event search based on tags and VCA search analysis, and quick run-through of video based on event types.
 • Video export as evidence with several clips merged into one video file for reviewing, filing, and downloading in various formats including exe., avi., mp4, and more.
 • Low bandwidth network adaptability, automatically adjusting bitrate and resolution between clients and NVRs or IP cameras according to real-time network conditions.
 • Reliable and flexible storage, automated video backup during idle periods and channel-based video and image storage, satisfying diverse needs with multiple storage media and high availability.
Download the infographic to view all features

Návštěvník

 • Digitalized visitor management reduces paperwork and costs.
 • Multi-tenant visitor management allows each company to manage its own visitors independently, protecting the privacy of each one and reducing burdens on the property management company.
 • Visitor registration in advance so they can pass through accessible areas as soon as they arrive.
 • Pre-defined access permission and traceable records help manage visitors securely.
 • Offering visitors a better experience with ANPR vehicle number plate recognition, fast access using ID cards or face recognition, registration via passport, and self-service checkout at designated locations.
 • Funkce Watchlist spolu s personalizovaným designem a potiskem odznaků nabízí jedinečný zážitek pro určité skupiny návštěvníků, jako jsou VIP.
Download the infographic to view all features

Vozidlo

 • Flexibilní a efektivní správa vjezdu a výjezdu, s přizpůsobitelnými pravidly přístupu pro vozidla a integrací s kamerami ANPR nebo samoobslužnými automaty na karty.
 • Improved parking experience for drivers. A parking guidance screen displays the number of vacant parking spaces and the parking camera indicates their exact locations, helping drivers quickly find vacant spaces, in both indoor and outdoor parking lots.
 • Self-service parking query helps drivers quickly find their cars via the plate number, which further enhances and improves their experience.
 • Flexibilní fakturace pro různé potřeby parkovišť, například účtování ročních, měsíčních nebo jiných plánovaných časových období nebo nastavení jedinečných pravidel fakturace pro různé typy řidičů.
 • Intuitivní a efektivní analýza provozu parkování a zprávy o analýze transakcí, které pomáhají vedoucím pracovníkům analyzovat operace i příjmy a výdaje.
Download the infographic to view all features

On-board monitoring

mobile monitoring
 • Efficient vehicle monitoring for quick response, including real-time GPS tracking, remote video playback, abnormal driving events, and more
 • Reliable archive management by enabling real-time event recording, scheduled video backup and evidence management
 • Přizpůsobené reporty pro lepší provozní efektivitu a přehled o jízdních podmínkách vozidla

Intelligent analysis

intelligent analysis
 • The video-based intelligent analysis dashboard enables flexible and extensible digital applications
 • Smart commercial analyses – like flow, attribute, wait-time, and visitor trend analyses – facilitate smarter decision making

Detekce alarmu

Detekce alarmu
 • Centrálně spravujte různé zdroje výstrah, například video, řízení přístupu, výstražné panely a výstražné vstupy třetích stran
 • Zobrazení všech druhů alarmů v reálném čase s automatickým zobrazením propojených videí a míst
 • Flexibilní propojení  lze konfigurovat pomocí zařízení pro řízení přístupu, kamer a dalších
 • Automatické zvukové alarmy, které odradí vetřelce při propojení s IP reproduktory

Time & attendance

 • Flexible attendance rule-setting for normal, man-hour, multiple, or temporary shifts based on specified scenarios. Support is also available for scheduling designated attendance points.
 • K dispozici jsou různé přehledy docházky a přizpůsobitelné šablony. Uživatelé mohou také vytvářet osobní šablony zpráv podle svých potřeb. Zprávy lze exportovat mimo jiné ve formátech Excel, PDF a CSV
 • Easy integration with third-party payroll systems via database, local files, or SFTP, and supports user-defined fields  

Digitální zobrazovací zařízení

digital signage
 • Osm typů předinstalovaných šablon programů je připraveno k použití, což uživatelům šetří čas a peníze
 • Všechny programy jsou vytvářeny vizuálně, což usnadňuje a zefektivňuje vytváření reklam, řízení toku, docházku a další funkce
Download the infographic to view all features

Údržba

Údržba
 • Visualized network and device topology and alarm notifications allow quick targeting of abnormal events
 • Logs are available for event trackback and evidence

Podpora

Máte zájem o zasílání newsletteru na toto téma?

Související odkazy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top