Hikvision obtains CNPP Certified certificates for its thermal security cameras

Hikvision odbržel CNPP certifikát za bezpečnostní termokamery

Hikvision byl oceněn certifikáty CNPP pro svých 15 termokamer, které splňují podmínky jako systémy pro detekci tepla. 

 

CNPP je mezinárodním hráčem v oblasti prevence a řízení rizik v oblasti požární a výbuchové bezpečnosti, bezpečnostních a škodlivých činů, kybernetické bezpečnosti, environmentálních otázek a pracovních rizik. Do portfolia činností CNPP patří vydávání certifikátů jejich dceřinou společností CNPP Cert., které jsou uznávané v celosvětovém měřítku. Jako třetí strana, CNPP Cert. uděluje certifikace v rámci kolektivního přístupu, kde jsou všechny zúčastněné strany členy certifikační komise: odborníci v oblasti bezpečnosti, uživatelé, technickí konzultanti, pojišťovny a veřejné orgány.

 

Observing safety measures during the photo shoot.

 

 

"Jsem velmi šťastný, že jsme po několika měsících práce obdrželi certifikaci CNPP pro naše bezpečnostní termokamery", říká Franck Carette, Thermal Produkt Manager ve společnosti Hikvision Europe. "Navíc jsme úplně první výrobci bezpečnostních technologií, kteří tuto certifikaci obdrželi." 

Tři certifikáty byly udělené na základě technických specifikací CNPP ST LPMES - DEC.19.005 již 1. února 2019. Těmito certifikáty byly oceněné bezpečnostní termokamery z následujících řad:

Bullet series (32.20.221): DS-2TD2136T, DS-2TD2137T, DS-2TD2166T, DS-2TD2167T, DS-2TD2636T, DS-2TD2637T, DS-2TD2667T

Dome Series (33.20.221): DS-2TD4136T, DS-2TD4137T, DS-2TD4166T, DS-2TD4167T

PT series (34.20.221): DS-2TD6236T, DS-2TD6237T, DS-2TD6266T, DS-2TD6267T

 

Více informací o našich termokamerách se dozvíte zde.

Více informací o CNPP se dozvíte zde.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top