Czechia|
Země / oblast
Vyhledat produkt

 

Ochrana osobních údajů

 

Datum aktualizace: 2018.09.20


Upozornění:
Hangzhou HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD., a její dceřiné společnosti ( „HIKVISION“) bere vaše osobní informace velmi vážně. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) byl navržen tak, aby vás informovat, jak HIKVISION shromažďuje, ukládá, používá a sdílí vaše osobní informace. Přečtěte si tyto Zásady před použitím webu. Zásady mohou být čas od času změněny a všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce.

 

Rozsah aplikace
Tyto zásady platí pro všechny webové stránky společnosti HIKVISION, které se k ní odkazují.

 

HIKVISION webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány třetí stranou, pokud využíváte jejich služby, a proto HIKVISION doporučuje, abyste se informovali o postupu ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

 

Shromažďování Vašich informací
Použijete-li webové stránky, HIKVISION o Vás může shromažďovat určité informace, jak je popsáno v Zásadách. Tyto informace mohou být rozděleny do informací, které poskytujete, a do informací, které HIKVISION shromažďuje.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou obsahovat Vaše jméno, datum narození, kontaktní adresu, kontaktní číslo, e-mailovou adresu, výběr jazyka, Váš životopis a obsah video souborů, které jsou uloženy na serverech Amazon.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují údaje o přenosu z internetu, jako například údaje o IP a údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, například počet návštěv uživatelů, doba návštěvy a uživatelské preference.

 

Použití osobních údajů
Společnost HIKVISION používá Vaše osobní údaje pro následující účely:
• Pro legitimní zájem společnosti HIKVISION, tj.
   o k zodpovězení na Vaše dotazy;
  o ke zvýšení bezpečnosti webových stránek, jako je ověřování uživatelů, ochrana zabezpečení, detekce podvodů, archivace a zálohování;
  o k posouzení žádosti o pozici v HIKVISION;
  o k vyhodnocení žádosti o pozici;
  o pro interní účely, jako je audit, analýza dat a výzkum.

• Pro splnění s Vámi uzavřené dohody, například:
  o poskytování další služby, které požadujete
• Pro splnění právních závazků společnosti HIKVISION
o k zasílání elektronické komunikace, která Vás informuje o nových produktech a službách;
a
o k využívání určitých nepodstatných souborů cookies, pro lepší porozumění vašeho chování, abychom mohli optimalizovat uživatelskou zkušenost, dokonalý design funkcí nebo poskytovat lepší služby.


o Můžeme také zapojit jednu nebo více třetích stran k poskytnutí služeb online reklamy v našem zastoupení přes HIKVISION služby. Mohou použít pixelovou značku nebo jinou podobnou technologii shromažďovat informace o Vašich návštěvách webů a mohou tyto informace použít k cílení reklamy na výrobky a služby HIKVISION.

 

Sdílení osobních údajů
HIKVISION nebude zveřejňovat vaše osobní údaje, jedině za podmínek (I) s předchozím písemným souhlasem, (II), v souladu s platnými právními předpisy, nebo pokud to vyžadují příslušné orgány; (III), je to požadováno k poskytnutí služby, nebo (IV) k ochraně svých oprávněných zájmů například obraně svých práv na správní nebo soudní řízení nebo v případě, že je business nebo jeho části převedeny na prodej jinému subjektu.


HIKVISION převádí Vaše osobní údaje jiným subjektům HIKVISION na celém světě v souladu s platnými právními předpisy. Kromě toho HIKVISION může poskytnout určité osobní údaje k dispozici spolehlivé třetí straně strategických partnerů v době, kdy spolupracují s HIKVISION k poskytování lepších uživatelských dojmů a zvýšení kvality služeb. Při přenosu osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor v průběhu sdílení informací, jak je uvedeno výše, zajistíme, že informace budou převedeny v souladu s touto Zásadou ochrany osobních údajů a podle platných zákonů o ochraně údajů. to je povolené platnými právními předpisy o ochrana osobních údajů. Společnost HIKVISION zavedla smluvní ochranu, která byla schválena Evropskou komisí, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany. Pro kopii těchto smluv, nás prosím kontaktujte na údaje uvedené níže.


Společnost HIKVISION omezuje přístup k Vašim osobním údajům v souladu se zásadou potřebných znalostí a vyžaduje, aby její zaměstnanci respektovali důvěrnost Vašich informací.

 

Uchovávání osobních údajů
Společnost HIKVISION uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba, než odpoví na Vaši otázku. Údaje o provozu budou uchovávány po dobu tří let. Informace o žadateli nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách, ledaže je požadováno uživatelem jinak nebo povoleno zákonem.

 

Přenos osobních údajů mimo jurisdikci
V rozsahu, v jakém můžeme potřebovat převést osobní informace mimo jurisdikci, ať již na naše přidružené společnosti nebo na poskytovatele služeb třetích stran, činíme tak v souladu s platnými zákony. Zejména zajistíme, aby veškeré převody byly v souladu s požadavky Vašich platných místních zákonů na ochranu dat zavedením vhodných záruk. Budete mít právo být informováni o vhodných bezpečnostních opatřeních, která společnost HIKVISION přijala pro tento přenos Vašich osobních údajů.

Společnost HIKVISION je celosvětově působící společnost se sídlem v Číně. V souladu s platnými zákony, můžeme Vaše osobní údaje převést na jakoukoli dceřinnou společnost HIKVISION po celém světě při zpracování informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme také předat našim poskytovatelům služeb třetích stran, kteří se mohou nacházet v zemi nebo oblasti mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Kdykoli společnost HIKVISION sdílí osobní údaje pocházející z EHP s třetí stranou, která může nebo nemusí být subjektem HIKVISION mimo EHP, učiníme tak na základě standardních smluvních ustanovení EU nebo jiných záruk stanovených v GDPR.

Společnost HIKVISION může používat zahraniční zařízení provozovaná a řízená společností HIKVISION za účelem zpracování nebo zálohování vašich osobních údajů. V současné době má HIKVISION datové centrum na serveru AWS umístěném v Tokiu. Uvědomujete si, že rizika vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů jsou různá a my můžeme převést a ukládat Vaše osobní údaje do našich zahraničních zařízení. To však nezmění žádný z našich závazků chránit Vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


Vaše práva
Společnost HIKVISION obecně ukládá Vaše osobní údaje na serverech společnosti HIKVISION, dokud je neodstraníte nebo neupravíte, nebo dokud zůstanete zákazníkem společnosti HIKVISION, abychom Vám mohli poskytnout nejrelevantnější nabídky.

Uchovávání vašich aktuálních informací pomáháme zajistit, že Vám poskytneme ty nejrelevantnější nabídky. K Vašim osobním údajům můžete přistupovat, aktualizovat je nebo smazat prostřednictvím Vaše profilového účtu. Jsme připraveni Vám pomoci při správě vašich odběrů, deaktivaci účtu a odstranění aktivního profilu a dat.

Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění účelu uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není vyžadováno nebo povoleno platným právem delší retenční období.

Pokud se nacházíte v Evropské unii, s určitými omezeními v platném právu, máte určitá práva týkající se Vašich osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, omezení, opozici a přenositelnost. Chcete-li uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních informacích. Máte také právo bezplatně odvolat svůj souhlas. Můžete to udělat tím, že se odhlásíte z přímého marketingu a odmítnete použití souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud máte obavy ohledně způsobu zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů ve Vaší zemi pobytu

 

Použití souborů cookie
Používáme také soubory cookie a další technologie k uchovávání záznamů, ukládání Vašich preferencí, vylepšení naší reklamy a shromažďování určitých neidentifikujících informací, jako jsou data protokolů a data zařízení. To nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak využíváte naše služby a produkty, diagnostikujete a řešíte problémy a spravujete a vylepšujete naše služby a produkty. Použití souborů cookie Vám také pomáhá se hladce orientovat na našich webových stránkách. Můžete nastavit prohlížeč, aby detekoval a odmítl soubory cookie.

Další informace naleznete v našich zásadách cookie (https://www.hikvision.com/cz/Auxiliary-column/Cookie-Policy)

 

Způsob kontaktu
Pokud máte otázky nebo obavy ohledně používání Vašich osobních údajů společností HIKVISION, můžete nás kontaktovat na adrese: legal@hikvision.com. Pokud Vaše obavy přetrvávají, máte právo podat stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů ve Vaší zemi.