DS-D4A78TI-WHAP

DS-D4A78TI-WHAP(室内定制款P7.8金线高亮透明屏)

  • DS-D4A78TI-WHAP 系列为全彩LED 透明屏定制款系列,采用正发光高亮金线封装

规格参数

  • 显示参数
  • 白平衡亮度5000nit /㎡
  • 色温2000K—10000K 可调
  • 可视角120°(水平)/120°(垂直)
  • 亮度均匀性≥98%
  • 色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内
  • 通透率60%
  • 最佳视距≥7 m

规格参数

联系我们
进入微信小程序,随时了解产品信息