• Jak zresetować hasło?

   

  W celu przeprowadzenia procedury resetowania hasła należy wypełnić poniższy formularz i odesłać go wraz
  z plikiem niezbędnym do zresetowania hasła (szczegółowa instrukcja poniżej).
   

  Rejestratory z serii I oraz K z najnowszym oprogramowaniem układowym pozwalają na zapisanie pliku przywracającego hasło na pamięci USB i późniejsze samodzielne przeprowadzenie procedury – zachęcamy do korzystania z tej formy zabezpieczania dostępu do urządzenia.                                                                         Dane klienta
  Imię i nazwisko*

  E-mail

  Telefon kontaktowy

  Nazwa firmy*

  Adres firmy

  Kraj*

  Rodzaj klienta* (końcowy, instalator,
  dealer, dystrybutor, itd.)


  Dowód zakupu* (załącznik w postaci
  pliku .pdf)


  *pozycje obowiązkowe  Procedury przywracania haseła dministratora w urządzeniach Hikvision

   
  1) Pobrać i zainstalować oprogramowanie SADP w wersji min. 3.0.0.2:


  http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Software/00Software Tool Package/01 SADP Tools/new/V3.0.0.10(Latest)


  2) Podłączyć komputer do sieci, w której znajdują się urządzenia i uruchomićprogram SADP.

  3) Zaznaczyć urządzenie i kliknąć przycisk Forgot Password.

  4) Po wyszukaniu urządzeń, w przypadku:
    -rejestratorów z wersją oprogramowania wyższą lub równą 3.1.6,
    -kamer z wersją oprogramowania wyższą lub równą 5.3.0,należy zastosować Procedurę A.
   
  W przeciwnym przypadku, dla urządzeń ze starszym oprogramowaniem układowym, stosujemy Procedurę B.  Procedura A
  - rejestratory zoprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 3.1.6
  - kamery zoprogramowaniem układowym w wersji wyższej lub równej 5.3.0


  1) Kliknij przycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
   
  UWAGA: po zapisaniu pliku przywracania hasła nie można wyłączać urządzenia, w przeciwnym wypadku plik traci ważność!

  2) Prośbę o przywrócenie hasła z załączonym plikiem przywracania należy wysłać na adres:

  support.pl@hikvision.com


  3)  Otrzymany zwrotnie plik *.xml należy wskazać przy pomocy przycisku z ikoną katalogu.

  4)  Po wskazaniu pliku należy ustalić nowe hasło, przestrzegając reguł jego złożoności.  Procedura B
   
  - rejestratory zoprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 3.1.6
  - kamery zoprogramowaniem układowym w wersji starszej niż 5.3.0
   

  1) Zaznacz urządzenie, a następnie kliknijprzycisk Export i wybierz katalog, w którym ma być zapisany plik przywracania hasła.
   
  2) Prośbę o przywrócenie hasła wraz z wyeksportowanym plikiem przywracania należy wysłać na adres: support.pl@hikvision.com


  3) Upewnij się, że data ustawiona wurządzeniu jest prawidłowa. Odczytaj datę z pola Start Time z programu SADP lub wyeksportowanego pliku. Pole Start Time jest widoczne po przesunięciu tabelki w prawo przy pomocy suwaka.

  4) Odpow.
  iedzią na wiadomość e-mail będzie kod umożliwiający przywrócenie hasła domyślnego. Kod resetujący należy wprowadzić w oknie programu SADP po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu na przycisk Forgot Password. Dla konta admin zostanie ustawione hasło 12345